Startpagina‎ > ‎

Projectervaring

Projecten ervaring

Opleiden en trainen van professionals

Periode: 2021 – heden

Opdrachtgevers: VOMI Academy

Projectomschrijvingen: Verantwoordelijk voor het opleiden en trainen van professionals in het vakgebied van werkvoorbereider en operationeel leidinggevende.

Functies: Programma manager Noord / Trainer / Consultant 


Combiprojecten Overiissel nutsaansluitingen

Periode: 2021 - heden 

Opdrachtgevers: Enexis E&A 

Projectomschrijvingen: Verantwoordelijk voor combiprojecten

Functies: Project manager 


Realisatie van 380 & 150kV Hoogspanning Verbindingen en Verdeelstations

Periode: 2008 – heden

Opdrachtgevers: Tennet TSO, Stedin, Joulz, DNWG, Teslan, Alliander, Liandon & Reddyn

Functie: Project Manager / Senior Site Manager / Engineering Consultant / Technisch Manager

Projectomschrijving:

Verantwoordelijk voor de basisontwerpen en definitieve ontwerpen, uitvoeringsontwerpen van verschillende uitbreidingen en nieuw te bouwen hoogspanning kabelverbindingen en verdeel- en distributie stations. 

Verantwoordelijk voor de realisatie van uitbreidingen, aanpassingen en nieuwbouw stations. Daarnaast is Thierry als senior site manager verantwoordelijk voor de professionalisering en structurering van het team site management.


Nieuwbouw On-Shore Windmolenparken 

Periode: 2019 – 2020

Opdrachtgever: Vattenfall (NUON)

Functie: Balance of Plant Package Manager / Technisch Manager

Projectomschrijving:

Verantwoordelijk voor het realiseren van de gehele scope "Balance of Plant" voor verschillende On-Shore Windmolenparken.


EMC Studie COBRA CABLE

Periode: 2014 – 2015

Opdrachtgever: DNV-GL (TenneT TSO)

Functie: Projectmanager / Ontwerpmanager

Projectomschrijving:

Thierry is verantwoordelijk geweest voor het laten uitvoeren van de EMC studie voor de 320kV DC ondergrondse kabelverbinding tussen Nederland en Denemarken.

 

Uitvoeren van een verschillende distributie en transport leidingontwerpen

Periode: 2014 – heden

Opdrachtgevers: Evides, OCAP, NGU, Air Liquide

Functie: Projectmanager / Ontwerpmanager

Projectomschrijving: Leidingbeheerders voeren continue onderhoud, vervanging en uitbreiding uit aan het bestaande leidingnetwerk. Thierry is verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van verschillende Projecten in voorontwerp tot aan uitvoeringsontwerpen.

 

Windmolenpark Gemini Eemshaven

Periode: 2013 - 2014

Opdrachtgever: Van Oord Offshore Wind Projects

Functie: Projectmanager / Ontwerpmanager / Projectleider

Projectomschrijving: Van Oord wil een 2-tal windmolenparken realiseren in de Waddenzee. Thierry is verantwoordelijk geweest voor het opstellen van een detailontwerp (DO) voor het 220kV en 380kV ondergronds hoogspanning kabel tracé in de Eemshaven voor het windmolenpark GEMINI.

 

Eneco Windmolenpark Luchterduinen

Periode: 2013

Opdrachtgever: Joulz (Eneco Wind)

Functie: Projectadviseur

Projectomschrijving: Eneco realiseert voor de kust bij Noordwijk een groot Windmolenpark op zee. Thierry is mede verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het uitvoeringsontwerp (UO) en de verschillende Work Method Statements, QA/QC plannen, VGWM Plannen en advisering voor de opstart van engineerings- en realisatie activiteiten van de 150kV ondergrondse kabelverbinding van WMP Luchterduinen. Realisatie diende uitgevoerd te worden met inachtneming van de beschikbaarheid en veiligheid van de aanwezige lokale weginfrastructuren conform Provinciaal Inpassingsplan en bijbehorende leidingverordeningen.

 

Biomassa Energie Centrale Delfzijl Eneco

Periode: 2012 - 2013

Opdrachtgever: ENECO

Functie: Ontwerpmanager / Projectmanager / Projectleider / Werkverantwoordelijke

Projectomschrijving: Eneco realiseert een Biomassa Energie Centrale in Delfzijl (Farmsum). Verantwoordelijk geweest voor het project van voorontwerp, definitief ontwerp tot en met de realisatie van een110kV ondergrondse kabelverbinding inclusief AIS Hoogspanning schakeltuin voor de BEC Delfzijl Nieuwbouw van Eneco. In nauw overleg met Groningen Seaports is het tracé aangelegd waarbij bestaande railinfrastructuur en weginfrastructuur gekruist zijn.

 

Cole Fire Power Plant Electrabel op de Maasvlakte

Periode: 2011 - 2013

Opdrachtgever : Electrabel

Functie: Adviseur

Projectomschrijving: Electrabel realiseert een Cole Fired Power Plant energiecentrale aan de Missouriweg Maasvlakte RT. Als adviseur verantwoordelijk geweest om Electrabel te ondersteunen bij de aanleg van de 5 km lange 380kV ondergrondse kabelverbinding . De realisatie dient in overeenstemming te zijn met de leidingverordening en handboek kabels en leidingen Rotterdam en de verstrekte aanleg vergunning. Hierbij zijn tal van bestaande weginfrastructuren zoals de Missouriweg / Coloradoweg en de interne baan ECT gekruist.

 

Gas Fired Power Plant Enecogen Energiecentrale

Periode: 2009 – 2011

Opdrachtgever : Eneco

Functie: Projectleider / Ontwerpleider / Directievoerder

Projectomschrijving: Eneco realiseert een Gas Fired Power Plant aan de Markweg in de Europoort RT. Medeverantwoordelijk geweest voor het ontwerpen (VO,DO en UO) incl. vergunningen en de realisatie (UAV-GC) van een 12,3 km lange 380kVondergrondse kabelverbinding tussen de nieuwe Enecogen Centrale aan de Markweg Europoort en het 380kV verdeelstation TenneT Maasvlakte. Ontwerp en aanleg zijn in overeenstemming met de leidingen verordening van het Havenbedrijf Rotterdam en Gemeente Rotterdam inclusief handboek kabels en leidingen Rotterdam.

 

STS (Sea to Shore) Zeecontainer Cranes APMT

Periode: 2008

Opdrachtgever : APM Terminals

Functie: Manager Projects

Projectomschrijving: APMT heeft 2 stuks STS kranen aangekocht. Thierry is verantwoordelijk geweest voor de Installatie, testen en in bedrijf name van de 2 stuks STS Zeecontainerkranen

 

Technical Services APMT

Periode: 2008

Opdrachtgever : APM Terminals

Functie: Manager Projects

Projectomschrijving: Verantwoordelijk voor alle projecten op de APMT Terminal Maasvlakte. Medeverantwoordelijke voor de professionalisering van de project en onderhoudsorganisatie. 

 

Container Stradle carriers (Hefportaalkranen) 3  - 4 height stakking

Periode: 2008

Opdrachtgever : APM Terminals

Functie: Manager Projects

Projectomschrijving: In samenwerking met Kohne Cranes zijn er 30 stuks Stradle Carriers verhoogt van 3 naar 4 Heights Stakking. Thierry is verantwoordelijk geweest voor de Installatie en in bedrijf name van de 30 stuks omgebouwde Stradle Carriers.

 

Onderhoud erkenning ProRail en het oprichten onderhoudsbedrijf

Periode: 2006-2007

Opdrachtgever : Spitzke AG

Functie: Projectmanager / Onderhoudsmanager

Projectomschrijving: SPITZKE AG heeft de strategische keus gemaakt naast nieuwbouwactiviteiten ook onderhoud uit te willen voeren aan het Nederlandse spoorwegen netwerk. Medeverantwoordelijk geweest voor het behalen van de onderhoud erkenning bij ProRail en het oprichten van een onderhoudsbedrijf railinfrastructuur.

 

Realisatie keervoorziening in het spoor bij Gouda-Goverwelle

Periode: 2007

Opdrachtgever : ProRail

Functie: Projectleider / Ontwerpleider

Projectomschrijving: Thierry is verantwoordelijk voor de realisatie EV en Bovenleiding van deze keervoorziening Gouda – Goverwelle.

 

Vervangen besturingsinstallatie Maastunnel Rotterdam

Periode: 2006

Opdrachtgever : Gemeentewerken Rotterdam

Functie: Projectleider / Ontwerpleider

Projectomschrijving: Vervangen van TTI besturingsinstallatie van de bestaande Maastunnel. vervangen. Thierry was verantwoordelijk voor zowel het ontwerp en de realisatie van de nieuwe besturingsinstallatie op het object.

 

Bedienposten Rozenburg Sluis en Botlekbrug

Periode: 2005- 2006

Opdrachtgever : Gemeentewerken Rotterdam

Functie: Projectleider / Ontwerpleider

Projectomschrijving: In dit project wordt de besturingsinstallatie van de bedienposten Rozenburg sluis en Botlekbrug aan de hand van het uitvoeringsontwerp vervangen. Thierry was hier verantwoordelijk voor zowel het ontwerp en de realisatie.

 

Beheer en Onderhoud kunstwerken Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

Periode: 2002 - 2005

Opdrachtgever :Gemeentewerken Rotterdam

Functie: Projectleider / Ontwerpleider

Projectomschrijving: In dit project worden alle kunstwerken als belangrijk onderdeel van de weginfrastructuur van de gemeente Rotterdam beheerd en onderhouden voor een contractduur van 5 jaar. Thierry was hier eindverantwoordelijk voor het gehele contract waarbij beschikbaarheid van de bruggen, sluizen en tunnels als onderdeel van zowel de natte infrastructuur, de weginfrastructuur en railinfrastructuur van groot belang was.

 

Dynamisch Route Informatie Panelen (knooppunt Gorinchem, rijksweg A15 en A27

Periode: 2003

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat

Functie: Projectleider / Ontwerpleider

Projectomschrijving: Ontwerpen en plaatsen van 2 stuks DRIP nabij knooppunt Gorinchem om de informatie voorziening van de huidige weginfrastructuren te vergoten. Verantwoordelijk de realisatie / integratie van 2 stuks Dynamisch Route Informatie Panelen inclusief ondergrondse kabelinfrastructuren (knooppunt Gorinchem, rijksweg A15 en A27).

 

Realisatie Reconstructie weginfrastructuur A15 Sliedrecht - Gorinchem

Periode: 2001 - 2005

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat

Functie: Projectleider

Projectomschrijving: Een deel van de A15 is gereconstrueerd om een vergroting van de wegcapaciteit te realiseren. Tevens zijn er enkele kunstwerken vervangen. Verantwoordelijk voor de realisatie van de DVM inclusief de portalen en ondergrondse kabels voor de VIC netten als onderdeel van de reconstructie weginfrastructuur van de Rijksweg A15.

 

Afdelingshoofd – Hoofd Bedrijfsbureau GTI Rotterdam Industrie + Marine & Offshore

Periode: 1989 – 2001

Opdrachtgever : GTI

Functie: Hoofd Bedrijfsbureau

Projectomschrijving: Eindverantwoordelijk voor het bedrijfsbureau met 23 FTE zoals o.a. de werkvoorbereiding , inkoop, bedrijfsmiddelen en ICT.

 

Realisatie verschillende projecten in de Petro Chemische Industrieën in het Rotterdamse Havengebied

Periode: 1989 - 2000

Opdrachtgever : Shell – ICI – AVR – Glasfabrieken

Functie: Sr. Werkvoorbereider

Projectomschrijving: In de Petrochemie zijn tal van projecten gerealiseerd in de techniek velden Hoogspanning- Meet & Regeltechniek en Elektrotechniek. Ik was hier verantwoordelijk voor o.a. de werkvoorbereiding aanbestedingen en realisatie van de projecten aan de verschillende petrochemische installaties. Projecten zoals PER+ en tal van nieuwbouw en aanpassing projecten. Tevens heb ik hier veel ervaring opgedaan in de plant shutdown projecten.