Startpagina‎ > ‎

Curriculum Vitae


Resumé

Thierry heeft meer dan 22 jaar ervaring in de Infratechniek in de meest brede zin van het woord en 11 jaar Petrochemische Industriële ervaring. De laatste jaren heeft Thierry voornamelijk gewerkt in het marktsegment ondergrondse hoogspanningkabels en leidingen. Hierbij is hij eindverantwoordelijk geweest voor het ontwerpen, realiseren en bedrijfsvaardig opleveren van de verschillende projecten.Hij is bekend met de vele eisen en normen van opdrachtgevers en de verschillende nutsbedrijven met betrekking tot kabels en leidingen. Ook is er kennis van de wet- en regelgeving ten aanzien van ondergrondse infrastructuur. Met betrekking tot de aanleg van kabels en leidingen is er tevens de nodige ervaring aanwezig met betrekking tot de planologische, NGE, archeologische en milieutechnische aspecten.  Daarnaast is hij als projectmanager ook verantwoordelijke geweest voor multidisciplinaire projecten in diversen contractvormen zoals UAV en UAV-GC. Door zijn brede expertise en kennis is hij regelmatig in- en extern betrokken in de adviserende rol. Tevens is Thierry als teamleider en senior manager verantwoordelijk geweest voor verschillende bedrijfsafdelingen.
Top 5 competenties

Enthousiast / stimulerend:
Door zijn positieve instelling is hij bijna altijd erg enthousiast en vrolijk wat een positieve invloed heeft op de mensen in zijn directe omgeving.

Contactvaardig:
Hij is kernachtig in zijn communicatie en kan hierbij snel schakelen. Zoekt actief contact met zijn teamleden voor gerichte informatieoverdracht.

Samenwerkingsgericht:
Hij stimuleert anderen hun ideeën te uiten en informatie en kennis te delen. Initieert samenwerking ten behoeve van het resultaat. Hierbij delegeert hij op basis van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennis.

Doelgericht:
Thierry weet verschillende belangen bij elkaar te brengen, is diplomatiek en draagt bij aan het bereiken van gezamenlijk doelstellingen.

Analytisch:
Bij het oplossen van een probleem weet hij altijd snel de hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Disciplines

Industrie:
Petrochemie, Food en Farmaceutisch en Procesindustrie

Infra:
Weg en Waterbouw, Bruggen, Sluizen, Tunnels, Railinfra, Op- en Overslagbedrijven

Energie:
Kabel infrastructuren, Hoogspanning Verdeelstations, Energie Transitie

Management:
Calculeren, Werkvoorbereiding, Projectmanagement, Afdeling Management, Directievoering, Senior Management, Directie.


Download hieronder mijn CV:

Ċ
Thierry Patje,
12 aug. 2022 00:27
Ċ
Thierry Patje,
12 aug. 2022 00:27